Кандидатстване

Кандидатстване

Кандидатстване

За нашата специалност, освен надлежно попълнената апликационна форма и дължимите към нея такси, е необходимо да представите само диплома за завършена степен бакалавър и / или удостоверение за подходящ трудов стаж. За да кандидатствате, моля, свържете се с нас на: jgeorgieva@vuzf.bg или +35924015807.

Ако сте български гражданин, моля вижте този линк, където точно и ясно е описан процеса на кандидатстване:

Кандидатствай