За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Доц. д-р Яким Китанов

Декан на академичната програма

Доц. д-р Яким Китанов е декан на академичната програма във ВУЗФ от 2013 г., а където работи и като преподавател от 2005 г. Доц. Китанов притежава бакалавърска и докторска степен по "Финанси", които съчетава с магистърска степен по геоекология от Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", гр. София. Тази интердисциплинарност в образованието му предопределя и разнообразните му научни интереси, които се изразяват в изследване на различни проблеми, като тези, свързани с финансовите разходи за опазването на околната среда, финансирането на екологичната сигурност на държавата и организациите, инвестициите, управлението на рисковете и други.

Освен в академичната област, доц. Китанов притежава и опит от финансовата практика. Към момента е член на одитния комитет на ЖСК "Съгласие".