Състав катедра "Маркетинг и мениджмънт"

Състав катедра "Маркетинг и мениджмънт"

Състав катедра "Маркетинг и мениджмънт"

Ръководител:

Състав: