Онлайн тест

Онлайн тест

Име, презиме, фамилия: *

Email: *

Име на училището, в което е придобито или е в процес на придобиване средното образование: *

Телефон: *

1. Инфлацията е: *

2. Облигациите представляват: *

3. Акциите са: *

4. България е член на: *

5. Кои от изброените по-долу държави не са членки на Е *

6. В България левът се разменя за еврото: *

7. Конкуренцията е: *

8. Изразът с най-голяма стойност е: *

9. За коя стойност на параметъра m уравнението (x – 1) (x + 1) + x - m = 0 има корен x = 1? *

10. Момчетата в един клас са 18, което представлява 45% от броя на всички ученици. Какъв е броят на учениците в класа ? *

11. Вдругиден е третият ден след вторник. Кой ден е било завчера? *

12. Ако кола А е по-бавна от кола В, кола Г е по-бавна от кола Б, но по-бърза от кола В, коя кола е най-бърза? *

13. В редицата по-долу са изредени така наречените „прости числа в математиката“. Кои са двете липсващи числа? 2    3     5   7   11   13   17   19    _    _    31 *

14. Някои хора са марсианци. Марсианците са с три ръце.“ Кое от заключенията по-долу е вярно? *

15. Българският химн „Горда Стара планина“ е написан от: *

16. Покръстването на българите е дело на: *

17. В кой швейцарски град се провеждат eжегодно срещите на Световния икономически форум? *

18. Коя е втората българска столица след Плиска? *

19. Кой български град беше избран да бъде европейска столица на културата през 2019 г.? *

20. Как се казва българинът, спечелил филмовата награда „Оскар“ и какво е неговото постижение? *

21. "Червената книга" на България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали видове на територията на България. Кои са тези групи видове? *