Магистър

Счетоводство, контрол и корпоративен анализ
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА:

Обучението по програма"СЧЕТВОДСТВО, КОНТРОЛ И КОРПОРАТИВЕН АНАЛИЗ" подготвя специалисти, които ще са способни да управляват финансите на всяка организация. Акцентът е поставен върху счетоводните практики и връзката им с корпоративния анализ и контрола, доколкото тези три области на знанието са неизменно свързани.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Завършилите програмата ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще: