Магистър

Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "Приложна бизнес психология (Хора. Процеси. Ефективност)" се осъществява от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с H-Vision & Бизнес ефект

Целта ѝ е да даде цялостен стратегически поглед върху организационната динамика, развитие и ефективност в бизнес контекст чрез различни дисциплини в областта на личностната и организационна психология, икономика, маркетинг и др.

Работата по програмата включва разработване на индивидуални и групови проекти, решаване на казуси, симулации и практически упражнения. Всеки студент получава индивидуално консултиране, лични контакти и коучинг, за да намери приложението на всичко научено в конкретната си работна, бизнес, предприемаческа или консултантска практика.

Дисциплините са насочени към практическото приложение на получените теоретични знания и се водят изцяло от консултанти, предприемачи и мениджъри, които имат не само солидна академична подготовка, но и в личния си опит са изпитали на практика преподаваните модели и теории.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите ще могат да работят като:

 

  ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА                КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН ⇱              ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱                ЗАПИСВАНЕ ⇱

..........................................................................................................................................................................................................................

Научете повече и в нашия youtube канал

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: