Магистър

Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението в магистърската програма "КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВ МЕНИДЖМЪНТ (ИНОВАЦИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ) има за цел да осигури комплексни теоретични, научни и бизнес познания, и умения с задълбочено разбиране за кръговата икономика и устойчивото управление.

Във време на изчерпващи се природни ресурси, бързо нарастващо население на Земята и високи нива на замърсяване на природата преминаването към модела на кръгова икономика не е просто алтернативна възможност, а необходимост за бъдещото устойчиво развитие на бизнеса и обществото, с цел дългосрочни икономически, екологични и социални ползи. Тази икономическа трансформация отправя предизвикателство към настоящите и бъдещите поколения мениджъри да преосмислят бизнес практиките, за да обезпечат устойчивото развитие на околната среда, икономиката и обществото като цяло. Кръговата икономика изисква нови умения, нови начини на мислене, нови методи на обучение и нови видове лидерство. Затова поемаме отговорността, не просто да обучаваме професионалисти и мениджъри от различни икономически отрасли, публични структури и неправителствен сектор, а всъщност да създаваме ново поколение визионери, които ще поведат своите организации и екипи в прехода към кръгова икономика. Магистърската програма е насочена към представители на бизнеса на средно и високо мениджърско ниво, стартиращи компании, неправителствения сектор и държавната администрация с цел създаване и развитие на знания и умения в областта на устойчиво развитие чрез иновации и чисти технологии за кръгова икономика.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите ще могат да:

 

 

ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА                     КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                     ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                             ЗАПИСВАНЕ