Магистър

Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)

Програма

Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

1000 Е

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • Същност и принципи на кръговата икономика
  • Устойчиво развитие и околна среда
  • Иновации и чисти технологии в посока кръговата икономика
  • Устойчив мениджмънт чрез системни иновации
  • Международни политики за кръговата икономика
  • Устойчиво финансово управление
  • Финансови аспекти на кръговата икономика
  • Бизнес модели на кръговата икономика

Изпити

Преподаватели