Магистър

Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт) 
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Модерната бизнес реалност налага все по-настойчиво нови императиви. Вече няма спор за това, че успехът на бизнес организациите е немислим без отчитането на социалните, екологичните и управленските аспекти на бизнеса. Тези аспекти са известни под общото наименование "корпоративна социална отговорност".

Целта на обучението в магистърската програма е студентите да придобият знания за начините на измерване, проследяване и управление на нефинансовите аспекти на бизнеса и за това как успешно да реализират политика по корпоративна социална отговорност.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обучението по програмата подготвя студентите за:

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите ще се реализират успешно като:

 

ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА                     КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                       ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                         ЗАПИСВАНЕ