Бакалавър

Бакалавър

Основни базови дисциплини: • Икономикс I и II част • Основи на управлението • Академично писане • Информационни системи в бизнеса • Основи на бизнес психологията • Иновации и предприемачество • Устойчиво развитие • Основи на финансите • Основи на маркетинга • Основи на застраховането • Основи на счетоводството

Програми

Process, project and human resource management in the IT industry

Бизнес психология и човешки ресурси (с преподаване на английски език)

Бакалавърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

  • Личностно и организационно развитие
  • Управление на човешките ресурси
  • Трудова и организационна психология
  • Работа в група и групова ефективност
  • Организационна култура
  • Психология на рекламата
  • Потребителска психология
  • Лидерство и мениджмънт
  • Когнитивни процеси и вземане на решения
Научи повече