Бакалавър

Информационни технологии и бизнес стратегии

Програма

IT анализ и бизнес стратегии

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

800 Е

Специализирани дисциплини

 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Управление на операциите и ERP
 • Мрежи и системи
 • Информационни системи в бизнеса
 • Управление на информационния риск
 • Основи на бази данни
 • Управление на големи бази данни
 • HTML и Web
 • Интегрирани системи за управление IT клас ERP
 • CRM (Управление на връзки с клиенти)
 • Управление на логистични процеси
 • Управление на производството

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

Преподаватели