Бакалавър

Финансов мениджмънт и маркетинг в туризма
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

 

ЗА ПРОГРАМАТА

Съвременната динамична бизнес среда поставя туристическия бранш както пред много нови възможности, така и пред редица предизвикателства. Обучението по програмата цели да се подготвят специалисти и мениджъри, които да са способни да реализират ползите от новите възможности и успешно да се справят с предизвикателствата. Акцент е поставен върху основните икономически и финансови аспекти на управлението и работата в туристическия бизнес. През първите години на обучението студентите изучават базови дисциплини. Това подпомага формирането у тях на много добра основа от икономически знания, която да им даде възможност в горните курсове да профилират компетенциите си в областта на финансовия мениджмънт и маркетинг в туризма.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обучението по програмата подготвя студентите за:

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите ще се реализират успешно като:

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                                 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                       ЗАПИСВАНЕ