Препоръка

Препоръка

  

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Какво е важно да знаете?

  1. Препоръката трябва да бъде написана лично от учител или директор на училището, от което идва кандидат-студента.
  2. В препоръката трябва да бъдат анкцентирани конкретни активности на ученика.
  3. Препоръката трябва да бъде подисана и подпечата от училището.

Срокове за изпращане на препоръките:

Предварителен прием:

До 30 април 2022 г. на priem@vuzf.bg или чрез куриер до ВУЗФ.

Редовен прием:

До 20 септември 2022 г. на priem@vuzf.bg или чрез куриер до ВУЗФ.

*В срок до 5 работни дни след изпращането на препоръката всеки кандидат-студент ще получи становището си за прием във Висшето училище по застраховане и финанси

За повече информация може да се обръщате към: