Новини

Новини

ВУЗФ ви предлага възможност за безплатно обучение по Английски език по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Възможности за безплатно обучение по Английски език по ОП "Развитие на човешките ресурси", чрез ваучерната програма. Всички, които работят на трудов договор могат да се възползват от ваучерната програма на Агенция по заетостта. Ваучерът Ви дава възможност да учите английски език безплатно.

Обучението се провежда в три нива съгласно европейската езикова рамка:

    * А 2 - ELEMENTARY
    * В 1 - INTERMEDIATE
    * В 2 - UPPER INTERMEDIATE

Общата продължителност на обучението е 300 уч. ч. (100 уч. ч./ ниво). Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица без значение от сферата им на дейност. При одобрение на Вашето заявление, ще Ви бъдат предоставени поименни ваучери за включване в курсовете по английски език. Повече информация можете да намерите  тук.