Методология

Методология

График "Методология"

Лекции за докторанти и кандидат-докторанти по дисциплината "Методология и методика на научните изследвания" през летния семестър на учебната 2018/2019 година ще се проведат на 9, 10 и 11 февруари т. г. от 9:00 до 18:30 часа в зала 400 на ВУЗФ.

Лектор: проф. дпн Сава Гроздев