Информация за онлайн теста

Информация за онлайн теста

Кандидатстудентски тест

Уважаеми кандидатстуденти,

Тестът включва 21 въпроса в четиру раздела - икономика, математика и логика, обща култура.

Въпросите са от затворен тип и имат само по един верен отговор.

Продължителността на теста е 90 минути. Кандидатите нямат право да променят дадения вече отговор на въпросите повече от веднъж.

Всеки верен отговор носи по 5 точки.

Тестовете на кандидат-студентите се проверяват и оценяват по шестобалната система на база на процента успеваемост, по предварително определена скала, под контрола на заместник-ректора по учебната дейност и качеството.

Уведомяването на кандидатите за резултатите от теста става по електронната поща.

Обявените оценки на тестовете са окончателни и не подлежат на преразглеждане, освен при доказана техническа грешка.

КЪМ ТЕСТА

Желаем ви успех!