Заявка за участие с доклади в национална студентска и докторантска конференция

Заявка за участие с доклади в национална студентска и докторантска конференция

  Втора национална студентска и докторантска конференция     Код дигитално: икономика, образование и социални отношения   Заявка за участие с доклади