Магистър

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

Програма

Фасилити мениджмънт и бизнес с недвижима собственост
В партньорство с "WIFI Bulgaria"

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1250 EUR

Специализирани дисциплини

  • Фасилити мениджмънт
  • Финансово планиране и бюджетиране
  • Добри практики за устойчиво управление на сгради
  • Дигитални иновации във Фасилити и Пропърти мениджмънта
  • Стратегическо развитие и бизнес планиране
  • Пропърти мениджмънт
  • Проектен и процесен мениджмънт и др.