Магистър

БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Програма

Бизнес умения на бъдещето

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

1410 EUR

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • "Решаване на комплексни и динамични проблеми в организацията
  • "Емоционална и социална интелигентност"
  • "Управление на човешки ресурси"
  • "Стратегическо развитие и бизнес моделиране"
  • "Лидерски модели и стратегии за гъвкавост и адаптивност в динамична икономическа среда"
  • "Преговори и управление на конфликтни ситуации" и др.