Магистър

БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Програма

Бизнес умения на бъдещето

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

1410 EUR

Специализирани дисциплини

  • Решаване на комплексни и динамични проблеми в организацията
  • Емоционална и социална интелигентност
  • Управление на човешки ресурси
  • Стратегическо развитие и бизнес моделиране
  • Лидерски модели и стратегии за гъвкавост и адаптивност в динамична икономическа среда
  • Преговори и управление на конфликтни ситуации и др.