Бакалавър

Бизнес мениджмънт и маркетинг с преподаване на английски език

Програма

Бизнес мениджмънт и маркетинг с преподаване на английски език

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Английски

Семестриална такса

8 Семестъра

Дисциплини