За ВУЗФ

За ВУЗФ

Студентска научна конференция 2010

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ОТ 2007 – 2008 г. – КРИЗА НА КАПИТАЛИЗМА, КРИЗА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ИЛИ КРИЗА НА ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ ЗА СВЕТА
Емилия Шехтова


 
ПОВЕДЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ И ДОМАКИНСТВАТА В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Ралица Митрева

 
ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДИТЕ ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИЗБОР
Десислава Максимова

 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Андроника Кочева, Моника Семкова, Сузана Венкова

 
СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА КРИЗА
Карина Адолф Шиндлер

 
БАНКИ И БАНКОВА СИСТЕМА
Kристина Златкова

 
КРИЗАТА – СЪЩНОСТ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕЯ
Виктория Велинова

 
АНТИКРИЗИСНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС
Паолина Танева

 
ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА БНБ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Мария Чернева

 
THE REASONS OF THE FINANCIALCRISIS IN THE USA
Iliyan Yanakiev
Доклад
21.02.11, 346 kb

 
Разработка от Калипърс