За ВУЗФ

Конкурси за академични длъжности

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление „Икономика (Счетоводство, одит и анализ) един, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник”. 

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/ 4015813.

ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научното направление „Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ВУЗФ, София, район „Овча купел“, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015806

ДВ, бр. 96/19.11.2018 г.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научното направление Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск) – един, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

ДВ, бр.68/17.08.2018 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научното направление 3.7 Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство) - един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

ДВ, бр. 30/03.04.2018 г.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление „Администрация и управление” (Стратегическо управление и бизнес моделиране) - един, със срок три месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник”.

 

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

 

ДВ. бр.103 / 28.12.2017 г.

 

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление „Икономика” (Финансиране на осигурителните и здравните системи) - един, със срок два месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник”.

 

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

 

ДВ. бр.103 / 28.12.2017 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.7 Администрация и управление (управление на бизнес процеси и бизнес комуникации) – един; 3.8 Икономика (финансови пазари на недвижими имоти) – един; 3.8 Икономика (устойчиво развитие), всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 80 / 16.10.2015

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (бизнес информатика и комуникации) със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 63 / 18.08.2015

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (здравно и пенсионно осигуряване) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 75 / 09.09.2014

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (поведенчески финанси) със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи  - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 55 / 04.07.2014

 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (счетоводство и одит) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 42 / 20.05.2014

 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионалното направление 3.8. Икономика (маркетинг и брандинг на финансовите услуги) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 24 / 18.03.2014 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по научното направление 3.8. Икономика (Устойчиво развитие) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 90 / 15.10.2013 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност„ (счетоводство, контрол и анализ в застраховането) със срок от 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015813, 4015812, 4015811.

 ДВ. бр. 85 / 06.11.2012 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление „Икономика“ (застраховане), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление „Икономика“ (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление „Икономика“ (международни финанси и управление на риска), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по научно направление „Икономика“ (застраховане и риск мениджмънт), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.


ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.

Разработка от Калипърс