За ВУЗФ

Често задавани въпроси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

1. Какви са сроковете за подаване на документи?
График за подаване на документи:

степен „бакалавър”

степен „магистър”
2. Какви документи трябва да подготвя, за да кандидатствам във ВУЗФ?
За кандидат-студенти, степен “бакалавър”:

За кандидат-студенти, степен “магистър”

3. Мога ли да платя таксата си за обучение разсрочено?
Можете, като подадете молба до ректора най-късно до началото на срока за плащане на семестъра.

4. С какво прякото взаимодействие между ВУЗФ и Бизнеса е полезно за мен?
Едно от най-силните конкурентни предимства на ВУЗФ е именно практическата насоченост на обучението във всяка от специалностите. Като наш студент Вие можете да учите и едновременно да прилагате знанията си в реална работна среда, защото нашите партньори и много често преподаватели са Вашите бъдещи работодатели.

5. Предлага ли ВУЗФ възможност за допълнителнa професионална квалификация?
В Центъра за продължаващо и професионално обучение към ВУЗФ се предлагат курсове, които Ви дават възможност да повишите професионалната си квалификация или да придобиете нова такава.

6. Мога ли успоредно с основното си обучение да запиша курс към Центъра за професионално и продължаващо обучение?
Да. Условието за записване в курс за професионална квалификация към ЦППО е да имате завършено средно образование или да сте придобили право за явяване на държавен зрелостен изпит. Все пак съществуват и такива курсове, за които е необходимо да имате висше образование или поне завършен 3 курс по икономическа специалност.

7. Лицензиран ли е Центърът за професионално и продължаващо обучение?
Центърът за професионално и продължаващо обучение притежава лицензия от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по 20 професии и 24 специалности.

8. Какъв документ ще получа ако завърша курс към Центъра за професионално и продължаващо обучение?
След успешното завършване на курс в ЦППО Вие ще получите сертификат от ВУЗФ както и удостоверение за професионално обучение (съгласно Закона за професионалното образование и обучение). Центъра предлага и програми, след чието завършване се придобива професионално звание (напр. ДФК – дипломиран финансов консултант).

9. Кои са преподавателите в ЦППО?
В Центъра за професионално и продължаващо обучение преподават както университетски преподаватели, така и хора от практиката, доказали себе си като успешни бизнесмени и мениджъри на големи икономически институции.

10. Как мога да използвам услугите на Центъра за кариерно развитие?
 За да използвате услугите на Центъра за кариерно развитие е необходимо само да попълните  карта за регистрация, която ще намерите в сайта на ВУЗФ. След като се регистрирате, получавате пълен достъп до всички безплатни услуги, които се предлагат в Центъра.

11. Как да кандидатствам по програма „Еразъм”?
В началото на всяка учебна (академична) година стартира конкурс за стипендии за обучение по програмата. Изискванията за участие в междууниверситетския обмен са достъпни в интернет страницата на ВУЗФ. Допълнителна информация, както и индивидуална консултация за възможностите по програма „Еразъм” можете да получите в Центъра за кариерно развитие.

12. С какво ми е полезна възможността за специализация в края на обучението в степен „бакалавър”?
Специализациите в края на обучението в степен „бакалавър” ще ви подготвят за особеностите и спецификата на конкретната сфера, в която желаете да се реализирате.

13. Мога ли да се прехвърля от една форма на обучение в друга?
Да, ако имате среден успех 4.00 от завършената учебна година. Подавате молба до ректора и внасяте еднократна такса от 300 лв.

14. Кога трябва да посоча каква специализация желая да запиша?
Всички студенти могат да изберат своята специализация след 3 курс.

15. Има ли преференциални условия, при които мога да продължа обучението си в степен „магистър”, ако съм завършил „бакалавър” във ВУЗФ?
За всички студенти, завършили бакалавърската си степен във ВУЗФ, се предлагат преференциални условия за обучение в степен „магистър”. Семестриалната такса за обучение за всички наши възпитаници е 600 вместо 750 евро.

16. Какво представлява Alumni и как мога да стана негов член?
Когато завършите обучението си във ВУЗФ Вие ставате „Alumni” – (Клуб на възпитаниците на ВУЗФ) студент или възпитаник на ВУЗФ. Целта е да можете по-лесно да поддържате контакт с колегите си и университета след дипломирането. За да станете член на Клуба е необходимо да попълните анкетна карта, с която да заявите желанието си за участие в неговите бъдещи инициативи.

17. Мога ли да бъда настанен в общежитието на ВУЗФ?
ВУЗФ предлага възможност за настаняване в луксозен университетски хотел в близост до училището.
Хотелът разполага със самостоятелни стаи, стаи с по две и с по три легла, като в месечната цена са включени и консумативите. Всяка стая е оборудвана с телефон, телевизор, хладилник и предоставя достъп до безплатна безжична интернет връзка. Хотелът е охраняем, поддържа всички основни хотелски услуги по поддържането на стаите.

18. Мога ли да бъда приет във ВУЗФ с резултати от изпити, проведени в други висши училища?
Всички кандидат-студенти могат да бъдат приети въз основа на издържан конкурсен изпит за „бакалавърска” степен в друго висше училище в страната през годината на кандидатстване във ВУЗФ. Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит.
Кандидатите с оценки от приемни изпити в други висши училища в страната могат да се явят на конкурсен изпит във ВУЗФ, като при класирането се взема по-високата им оценка.

19. Какви са таксите за обучение?
Семестриална такса за обучение на студентите, приети за учебната 2016/2017 година:
Степен „бакалавър”:
За редовна, задочна и дистанционна форма на обучение - 750 евро.
За обучение по индивидуален план (за българските програми) - 1250 евро.
За специалност „Финансов мениджмънт и маркетинг“ с преподаване на английски език в редовна и задочна форма (за български и чуждестранни кандидати) - 1650 евро.

Степен „магистър”:
За редовна задочна и дистанционна форма на обучение – 750 евро.
За завършилите бакалавърска степен във ВУЗФ – 600 евро
За специалността „Финансов мениджмънт и маркетинг” на английски език – 1650 евро.

20. ВУЗФ предлага ли на своите студенти възможности за стажове/практики?
Като студент във ВУЗФ можете да участвате целогодишно в стажантски програми, а в ІV курс ще Ви бъде предложен и преддипломен стаж по специалността.

21. Мога ли да кандидатствам онлайн?

ВУЗФ предлага на всички кандидат-студенти възможността да подадат своите документи онлайн. За целта, моля посетете сайта на университета.

22. ВУЗФ предлага ли стипендии на своите студенти?

ВУЗФ предлага стипендии за студентите, които покажат мотивация, лични качества и умения по време на учебния процес. Различните видове стипендии са:
за високи постижения при кандидатстване;
стипендия за отличен успех от обучението;
финансови облекчения за студентски труд, положен в звена на ВУЗФ.

23. Какви акредитации притежава ВУЗФ?
ВУЗФ притежава изискваната по закон институционална и програмна акредитация, както и внедрен международен стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000.

24. Какви са условията за прием в степен „бакалавър”?
Условия за прием

25. Какви са условията за прием в степен „магистър”?

Условия за прием

26. Каква е продължителността на обучението в степен “бакалавър”/”магистър”?
Продължителността на обучението в степен „бакалавър” е 8 семестъра, а в степен „магистър” както следва:
два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска  или магистърска степен;
три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”. 

27.   ЕЛЕКТРОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ, ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

Уважаеми студенти,

Бихме искали да ви уведомим, че по решение на ръководството на ВУЗФ от месец ноември 2016 година обслужването от дирекция "Учебна дейност" преминава по електронен път на следните адреси:

molba@vuzf.bg (за всички видове молби, с изключение на тези, свързани с дипломирането)
molba.taksi@vuzf.bg (за заявяване на начин на плащане на семестриалните такси)
zapitvane@vuzf.bg (за запитвания, свързани с административната страна на учебния процес)
osigurovki@vuzf.bg (за ежегодно подаване на декларациите за осигурителен статус)

Приемното време на дирекцията за настоящи студенти е от понеделник до петък между 11:00 и 13:00 часа, в събота е от 09:00 до 14:00 часа.

Всички видове молби, свързани с учебния процес, се подават между 1-во и 7-мо число на всеки месец на molba@vuzf.bg, с изключение на:

diplomiraneBA@vuzf.bg (за бакалаври)
diplomiraneMA@vuzf.bg (за магистри),

защото за дипломирането ще следвате сроковете, които ще бъдат оповестявани за всяка сесия.

Изпращаме ви подробна информация като прикачен файл към писмото.

С уважение,

Екипът на дирекция „Учебна дейност“


 

Разработка от Калипърс