За ВУЗФ

Записване

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Записване

Записването на приетите студенти във ВУЗФ се извършва въз основа на заповед, съобразно обявените резултати от съответното класиране.
Приетите студенти се записват в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ в обявените срокове след съответните класирания. Те подават следните документи:

1. оригинал и копие на дипломата за средно и висше образование;
2. оригинал и копие на лична карта
3. студентска книжка по образец;
4. декларация за здравословното състояние;
5. договор за обучение между висшето училище и студента;
6. документ за платена такса за обучение;
7. три броя актуални снимки с размери 3,5/4,5 см.

* Документите от т. 3-5 се закупуват от книжарницата на ВУЗФ
* Оригиналите на документите са само за сверяване и се връщат след записването на студента

Уважаеми кандидат-студенти,

Дирекция „Учебна дейност” работи:

Понеделник - Петък         
8:30 - 17:00 ч.

Събота
9:00 - 14:00 ч.

Разработка от Калипърс