Студенти

За ВУЗФ

Финанси, журналистика и продуцентство

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Магистърската програма „Финанси (журналистика и продуцентство)” обхваща основни аспекти в три важни области на образованието – финансите, журналистиката и продуцентството. За да бъдат конкурентноспособни в динамично развиващия се пазар, студентите  трябва да придобият специализирани познания за производството на продукти за електронните медии (радио и телевизия), за организирането на събития и ПР кампании, както и за финансирането на тези дейности.

При завършването на програмата се очаква завършилите магистърската програма да разбират същностните характеристики на системата на журналистическата дейност и похвати; да разграничават специфичните особености на медиите; да познават характерните особености на продуцирането на медийните изяви; да са запознати и да прилагат механизмите за финансиране на системата на публичната комуникация и тенденциите за нейното развитие в условията на новите информационни технологии и процесите на глобализация.

Разработка от Калипърс