Студенти

За ВУЗФ

Иновации, предприемачество и финанси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Целта на обучението в магистърската програма по „Иновации, предприемачество и финанси” е да развие системното мислене, да задълбочи изучаването на методите и подходите на иновационното мислене, предприемчивостта в сферата на финансите.
В съвременните бизнес организации   справянето с промените се е превърнало в неотменен организационен приоритет. Мениджърите и персоналът са изправени ежедневно лице в лице с нарастващи изисквания за промяна в начина на мислене и работа, в организацията на взаимодействията с клиентите, в системите за управление и изпълнение на бизнес задачи.

Обучението в магистърската програма  “Иновации, предприе-мачество и финанси“    цели да даде нови знания и умения, необходими в управление на финансите в среда на професионални и организационни предизвикателства; възможности за ново осмисляне на преглед на възгледите и практиките си в областта на управлението и предприемаческия дух, обогатени с познание по отношение на тенденциите в развитието на  съвременните финанси; задълбочен анализ на добрите практики във финансовите организации в ъв водещите страни, който ще разшири управленския хоризонт на участниците при избора на активна, иновативна позиция в процесите на финансово-данъчната и парично-кредитната сфера.

Разработка от Калипърс