Студенти

За ВУЗФ

Финанси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Магистърската степен на специалността „Финанси” осигурява на студентите специализирани знания и практически умения в областта на банковите системи и банковото обслужване, европейската монетарна  и финансова интеграция, маркетинга на финансовите услуги, алтернативните инвестиции и електронните борси, финансирането на външнотърговските сделки, международните финансови организации, надзора върху банките и инвестиционната дейност. Студентите придобиват умения за аналитично и творческо мислене, за самостоятелна изследователска работа и за решаване на конкретни банкови, финансови и инвестиционни проблеми.

Завършилите магистърска степен на специалността „Финанси” имат широки възможности за професионална реализация. Те могат да заемат ръководни и експертни длъжности в банки и небанкови финансови институции, финансови звена на министерства, ведомства, стопански и нестопански организации и други институции.
Разработка от Калипърс