Студенти

За ВУЗФ

Одит и риск мениджмънт

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Целта на обучението по специалността „ Одит и риск мениджмънт“ в магистърската степен е студентите да придобият знания в областта на съвременния вътрешен одит, рисковата среда във външния одит и възможностите за внедряване и поддържане на система за управление на риска. Студентите ще придобият и практически знания за специфичните особености на одита на информационните системи, за одита на човешките ресурси, за одита на качеството и за социалния одит. Наред с това студентите ще придобият актуални знания за международните стандарти и модели за внедряване и поддържане на система за управление на риска, както и за особеностите при внедряване на информационни системи за управление на риска.
Разработка от Калипърс