Студенти

За ВУЗФ

Счетоводство контрол и корпоративен анализ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Магистърската степен на специалността „Счетоводство и контрол” осигурява на студентите специализирани знания и практически умения в областта на счетоводството, контрола, одита, анализа, прането на пари, надзора върху банките и инвестиционната дейност. Те придобиват  умения за творческо мислене, и за решаване на конкретни проблеми от практиката.

Завършилите магистърска степен на специалността „Счетоводство и контрол” могат да заемат престижни длъжности в държавни и общински структури, финансови и нефинансови институции, търговски дружества и други организации като главни счетоводители, методолози по финансово-счетоводен анализ, финансови мениджъри, външни и вътрешни одитори, експерти по превенция и разкриване на пране на пари и други специализирани финансово-икономически, отчетни и контролни длъжности.
Разработка от Калипърс