Студенти

За ВУЗФ

Магистър

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Висшето училище по
застраховане и финанси предлага обучение за
образователно-квалификационната степен "магистър" в редовна,
задочна и дистанционна форма на обучение по следните
специалностите:
 
 
 
 

Магистърска програма

 

Магистърска програма

Магистърска програма


Магистърска програма в партньорство с ДЗИ

Магистърска програма


Магистърска програма


Магистърска програма

Магистърска програма в партньорство The Business Institute


Магистърска програма в партньорство Медийна академия "Българион"

Магистърска програма в партньорство със Saatchi&Saatchi


С подкрепата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Intertek и CSR Bulgaria

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/


Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

Съвместна магистърска програма с ERP Academy /Ново/

 

 Бизнес мениджмънт и планиране в строителството с подкрепата на TRACE /Ново/

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност с подкрепата на Fibank /Ново/



Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма /Ново/


 


Продажби, бизнес финанси и комуникации/Ново/

 

 

Застрахователен, инвестиционен и аукционен бизнес с културни ценности

 


Одит и риск мениджмънт

 

Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти по енергийна ефективност

 

 

 Бинес мениджмънт в туризма /Ново- на английски език/

 

Приветствие от Проф. Пол
Уайт /Pro-Vice Chancellor of University of Sheffield/

Представяне на
University of Sheffield/City College


КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Разработка от Калипърс