За ВУЗФ

Програма „Еразъм”

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 В края на 2007 г. Висшето училище по застраховане и финанси получи разширената Университетска харта „Еразъм”, която дава право на участие в централизираните и децентрализираните дейности на Европейската програма за висше образование „Еразъм”. „Еразъм” хартата открива реални възможности за осъществяване на студентска, преподавателска и непреподавателска мобилност в страните-членки на ЕС, Норвегия, Исландия,Хърватска, Лихтенщайн и Турция, стартирайки от академичната 2008/2009 година.

Студентската мобилност включва дейностите „Студентска мобилност с цел обучение” (СМО) и „Студентска мобилност с цел практика” (СМП), а мобилността на преподавателския и непреподавателски състав включва дейностите „Преподавателска мобилност с цел преподаване” (ПМП) и „Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение” (МПНСО). Мобилността се осъществява на базата на сключени двустранни споразумения/договори между ВУЗФ и други университети или организации от посочените по-горе страни, одобрени от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Изпълнителната агенция по програма „Учене през целия живот”. 
  През м. октомври 2009 г. ВУЗФ сключи договор за осъществяване на мобилности с Изпълнителната агенция за учебната 2009 / 2010 г.

През м. ноември 2009 г. ВУЗФ сключи договор с Еразъм консорциум за осъществяване на студентска мобилност с цел практика.

В края на 2009 г. студенти на ВУЗФ реализираха първите за университета мобилности с цел обучение. През 2010 г. ВУЗФ покани за гост-лектори преподаватели от Полша и Турция, които поставиха началото на входящата преподавателска мобилност в университета.

Представяне на програма "Еразъм+"

Харта „Еразъм"

Партньори на ВУЗФ по Програма „ЕРАЗЪМ"

Студентска мобилност с цел обучение

Критерии за селекция на студенти за участие в международна Еразъм мобилност

Студентска мобилност с цел практика (актуални стажантски позиции)

Преподавателска мобилност с цел преподаване


КОНКУРС ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014 г.

Първа информационна среща за студенти - 06.11 2013 г.

КОНКУРС ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 г.

Първа информационна среща за студенти - 18.10 2012 г.

 Партньорски университети за студентска мобилност с цел обучение 2012-2013

КОНКУРС ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 г.

Информационна среща за студенти - 10.11. 2011 г.

 Университети-партньори на ВУЗФ за студентска мобилност с цел обучение за 2011-2012  г. 


КОНКУРСИ ЗА УЧЕБНАТА 2010-2011 г.

Конкурс за студентска мобилност с цел обучение за 2010-2011 г.

Информационна среща за студенти-11.11.2010 г.

Университети-партньори на ВУЗФ за студентска мобилност с цел обучение за 2010-2011 г.

Конкурс за преподавателска мобилност

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2009-2010 г.

Резултати от селекция по програма "Еразъм" за студентска мобилност с цел обучение

Презентация по програма "Еразъм"

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ"
За повече информация натиснете тук

ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ"
За повече информация натиснете тук

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"
За повече информация натиснете тук

Одобрени места за преподавателска мобилност за 2009/2010 г.

Партньори по програма „Еразъм”, с цел обучение, за академичната 2009/ 2010  

University of Bologna – Italy - http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/default.htm
Одобрен брой студентски мобилности – 1

Katholieke Hogeschool Limburg – Belgium - http://www.khlim.be/
Одобрен брой студентски мобилности – 3

Americanos College – Cyprus - http://www.ac.ac.cy/
Одобрен брой студентски мобилности – 2

Информационни брошури:
Възможности за университетите
Еразъм” възможностите за българските студенти
Обща информация за програмата
Практическо ръководство

Правила за международна мобилност по програма „Еразъм” на ВУЗФ
 

За контакти: д-р Яница Димитрова
Координатор на програма "Еразъм"
моб.: +359 887 429 746
e-mail: erasmus@vuzf.bg

Разработка от Калипърс