За ВУЗФ

Бакалавър

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение за образователно-квалификационната степен "бакалавър"  в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалности: 

  

Съвместни бакалавърски програми със Sheffield University, UK редовна форма на обучение:

 
Разработка от Калипърс