Студенти

За ВУЗФ

Такси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Семестриална такса за обучение:

За редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – 750 евро.
За завършилите бакалавърска степен във ВУЗФ – 600 евро
За специалността Финансов мениджмънт и маркетинг на английски език – 1 650 евро.

След тази дата студентите заплащат по 3.00 лв. за всеки просрочен ден.

Студентите се записват за семестъра след представянето в дирекция „Учебна дейност” на следните документи:

студентска книжка;
документ за платена семестриална такса.

 Банкови сметки

Общинска Банка АД
BIC SOMBBGSF
IBAN BG13SOMB91301056172401

или

Общинска Банка АД
BIC SOMBBGSF
IBAN BG45SOMB 9130 1012 8718 01

Разработка от Калипърс