Студенти

За ВУЗФ

Такси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Срок за заплащане на семестриалните такси за зимния семестър на учебната 2018/2019 г. до 07.10.2018 г., за летния семестър на учебната 2018/2019 г. до 07.02.2019 г.

След тази дата студентите заплащат по 3.00 лв. за всеки просрочен ден.


Семестриална такса за обучение:

За редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – 750 евро.
За завършилите бакалавърска степен във ВУЗФ – 600 евро
За специалността Финансов мениджмънт и маркетинг на английски език – 1 650 евро.

След тази дата студентите заплащат по 3.00 лв. за всеки просрочен ден.

Тарифа за таксите за учебни услуги във Висшето училище по застраховане и финанси

 

Студентите се записват за семестъра след представянето в дирекция „Учебна дейност” на следните документи:

студентска книжка;
документ за платена семестриална такса.

 Банкови сметки

Титуляр:              ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC:                       TEXIBGSF

IBAN:                    BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 – BGN

IBAN:                    BG39 TEXI 9545 1405 4536 00 – EUR

 

На основание Заповед № 116/28.11.2017 г. на президента на ВУЗФ, всички плащания към ВУЗФ се извършват само по банков път или на ПОС терминал на касата във висшето училище. Плащания в брой на каса няма да се приемат. За попълване на платежно нареждане за превеждане на суми по сметките на ВУЗФ, моля да използвате следния образец.

Разработка от Калипърс