Студенти

За ВУЗФ

Кредитна система

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
За притежаващите бакалавърска степен по специалността, по която е магистратурата във ВУЗФ, обучението се осъществява в основния блок с продължителност една година (два семестъра) и е с общ хорариум за аудиторна заетост за редовната форма на обучение не по-малко от 480 академични часа и придобиване на не по-малко от 60 кредита.

За притежаващите бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионалното направление „Икономика”, различни от специалността, по която е магистратурата във ВУЗФ, обучението се осъществява в предварителния блок с продължителност един семестър и в основния блок с продължителност една година (два семестъра) и е с общ хорариум за аудиторна заетост за редовната форма на обучение не по-малко от 780 академични часа и придобиване на не по-малко от 90 кредита.

За притежаващите степента „специалист” или „професионален бакалавър” по специалности от професионалното направление „Икономика”, бакалавърска или магистърска степен по специалности от неикономическо професионално направление, обучението се осъществява в предварителния блок с продължителност една година (два семестъра) и в основния блок с продължителност една година (два семестъра) и е с общ хорариум за аудиторна заетост не по-малко от 1080 академични часа и придобиване на не по-малко от 120 кредита.

Общият хорариум за аудиторна заетост за задочната форма на обучение  е  не  по-малък  от 50  на  сто от редовната форма на обучение. 
От  определения  брой на  кредитите  не  по-малко   от 15 кредита се присъждат  за успешно защитена дипломна работа.

Кредитите по отделните учебни дисциплини в предварителния и основния блок се определят съгласно Правилата за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити на ВУЗФ.
Разработка от Калипърс