Студенти

За ВУЗФ

Пенсионно и здравно осигуряване

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Специалността “Пенсионно и здравно осигуряване (актюерство)” в магистърската степен на обучение има за цел да формира у студентите по-широки и по-задълбочени познания по капиталовото пенсионно осигуряване и различните частни форми на здравно осигуряване в съвременните условия.

Подготовката по специалността е насочена към придобиване на знания и практически умения в областта на организацията и управлението на пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества,  стратегическото планиране и целеполагане в този тип небанкови финансови институции, маркетинга, одитинга и контролинга на осигурителната дейност в тях.

При обучението се задълбочават и профилират знанията в областта на осигурителния пазар и видовете продукти, които се предоставят от пенсионноосигурителните и здравноосигурителните компании. Придобиват се умения за  управление на портфейлите на капиталовите пенсионни фондове и резервите в здравноосигурителните фондове, както и знания за решаване на различни проблеми и казуси, които възникват в сложните отношения между осигурител, осигурено лице и осигурителен фонд, или между здравноосигурителния фонд и извършителите на медицински услуги. 
 

 

Разработка от Калипърс