За ВУЗФ

Такси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Годишна такса за обучение на докторанти в редовна и задочна форма и на самостоятелна подготовка:

 

·        Български граждани – 3200 лева;

·        Чуждестранни граждани на държави - членки  на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство – 1600 евро, а когато обучението се осъществява на английски език – 3200  евро;

·        Чуждестранни граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – 3200 евро.

 

Докторантите имат възможност да разсрочват таксите си с индивидуален план.

Банкови сметки:

Титуляр:              ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC:                       TEXIBGSF


IBAN:                    BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 – BGN

IBAN:                    BG39 TEXI 9545 1405 4536 00 – EUR

На основание Заповед № 116/28.11.2017 г. на президента на ВУЗФ, всички плащания към ВУЗФ се извършват само по банков път или на ПОС терминал на касата във висшето училище. Плащания в брой на каса няма да се приемат. За попълване на платежно нареждане за превеждане на суми по сметките на ВУЗФ, моля да използвате следния образец.

Разработка от Калипърс