За ВУЗФ

Такси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Срок за заплащане на семестриалните такси за зимния семестър на учебната 2015/2016 година до 20.09.2015 г.

След тази дата студентите заплащат по 3.00 лв. за всеки просрочен ден.

Студентите се записват за семестъра след представянето в дирекция „Учебна дейност” на следните документи:

  • студентска книжка;
  • документ за платена семестриална такса.

Студентите в редовна форма на обучение трябва да подадат декларация за здравните осигуровки, в случай, че е настъпила промяна.

Банкови сметки

Общинска Банка АД
BIC SOMBBGSF
IBAN BG13SOMB91301056172401 

или

Общинска Банка АД
BIC SOMBBGSF
IBAN BG45SOMB91301012871801

Разработка от Калипърс