За ВУЗФ

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ 2018 ГОДИНА

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ 2018 ГОДИНА
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ 2018 ГОДИНА
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ 2018 ГОДИНА
07 Декември 2018

ПРОГРАМА

13 декември – зала 501


10:00 - Откриване на конференцията

Първа конферентна сесия
Председател: проф. дпн Сава Гроздев

1. Рейтингов анализ на кохезионната политика на Европейския съюз
Проф. д.ик.н. Методи Христов

2. Необходимост от нов подход на преподаване във висшето образование
Проф. д-р Огняна Стоичкова

3. Особености на банковата несъстоятелност – счетоводна политика на банки в несъстоятелност
Проф. д-р Снежана Башева

4. Природа, икономика и общество: има ли шанс за планомерно балансирано развитие?
Проф. д-р Боян Дуранкев

5. Реформата за единно ДДС пространство в ЕС в контекста на трансграничните финансови измами
Доц. д-р Десислава Йосифова

6.  Ненаучените уроци от глобалната финансова криза: 10 години по-късно
Доц. д-р Даниела Бобева


ОБЕДНА ПОЧИВКА


Втора конферентна сесия – начало 13:00 ч.
Председател: доц. д-р Али Вейсел


1.  Счетоводното отчитане на финансовите инструменти
Доц. д-р Али Вейсел

2. Сравнителен анализ на нефинансови декларации на български предприятия
Анна Лютакова, докторант

3. Капиталовият пазар като алтернативен източник за финансиране на малките и средни предприятия в България
Снежана Йотинска, докторант

4.  Развитие на концепцията за поведенческите финанси
Недко Минков, кандидат-докторант

5.  Блокчейн технологии и криптовалута
Маргарита Захариева и Емануела Йосифова, студенти

6.  Стартъпи в областта на роботиката
Боримир Велков, студент

7.  Структура на потребностите и степен на тяхното удовлетворение
Мина Радева, студент

8.  Фактори, определящи търсенето на потребители
Мартин Наков, студент

9.  Основни принципи при управлението на риска в банките: съвременни тенденции
Доц. д-р Яким Китанов

10.  Иновации, институционално развитие и икономически растеж
Доц. д-р Юлия Добрева

11.  Зелено банкиране: същност и съвременни тенденции
Доц. д-р Виржиния Желязкова

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 
всички новини
Разработка от Калипърс