За ВУЗФ

Как проверяват проверяващите на банките?

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Как проверяват проверяващите на банките?
Как проверяват проверяващите на банките?
Как проверяват проверяващите на банките?
05 Септември 2018

Диана Банкова -  докторант във ВУЗФ и асистент одитор в одиторската компания Moore Stephens Bulgaria 9 Audit

Случилото се с Корпоративна търговска банка (КТБ) се превърна в световна сензация. Топ изданието Forbes също изрази мнението си по този казус. В него Frances Coppola дефинира извършения одит като "The “audit" that wasn’t an audit" (От англ. - "Одитът, който не беше одит"). Този коментар дава недвусмислена яснота за качеството на извършения одит.

Този случай не е прецедент  за световната икономика. Доказват го статистическите данни, посочени в www.wikipedia.org - "List of bank failures in the United States (2008–present)" на поредицата от фалирали  банки.    

Lehman Brothers - с активи на стойност 639 млрд. долара и дълг от 619 млрд. долара, е одитрана от Ernst & Young, но банката завежда дело срещу одиторите, като се оплаква от неадекватността на одиторския доклад.         

Ex-TierOne Bank е също пример за фалирала банка. Само че тук разликата се състои в това, че е обвинен и осъден бившият изпълнителен директор Gilbert Lundstrom - на 11 години лишаване от свобода, както и да заплати глоба в размер на 1.2 млн. долара. Президентът на банката James Laphen също е осъден на 34 месеца затвор, защото е фалшифицирал финансови документи. В допълнение към мрачната ситуация е заведено и дело срещу одитираща ги компания  ­ KPMG, която издава чисто мнение в одиторския си доклад.        

В САЩ са заведени дела срещу мениджъри и одитори и на други банки с финансови затруднения, като:  Merrill Lynch, Bear Stearns, Washington Mutual, Colonial Bank и много други, които дестабилизират финансовия свят. Тази тенденция се пренася и в Европа.            
В Англия "качествено" одитирани банки, доведени до фалит, са: Northern Rock, Royal Bank of Scotland Group, HBOS, Lloyds TSB. Загубите от това са в колосални размери. Холандия претърпява подобна криза с банката ABN AMRO.          

Всички представени примери показват значението на вътрешния и на външния одит на банките. По-важно е да се отбележи значението на надзорната функция над одиторската професия, която да послужи като превенция в това направление. Налагането на санкции и търсенето на отговорност за тези престъпления е фундаментално за правилното регулиране на политиката и икономиката на една държава.

 
всички новини
Разработка от Калипърс