За ВУЗФ

Конкурс за академична длъжност "доцент"

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Конкурс за академична длъжност "доцент"
Конкурс за академична длъжност \
Конкурс за академична длъжност \
03 Април 2018

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научното направление 3.7 Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство) - един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015819.

ДВ. бр. 30/03.04.2018 г.

 
всички новини
Разработка от Калипърс