За ВУЗФ

България се нуждае от интелигентен протекционизъм, е основният извод от кръглата маса, организирана от ВУЗФ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
България се нуждае от интелигентен протекционизъм, е основният извод от кръглата маса, организирана от ВУЗФ
България се нуждае от интелигентен протекционизъм, е основният извод от кръглата маса, организирана от ВУЗФ
България се нуждае от интелигентен протекционизъм, е основният извод от кръглата маса, организирана от ВУЗФ
22 Ноември 2017

На 21 ноември 2017 г. се проведе втората национална среща на клуба на преподавателите по международна икономика, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Във фокуса на второто издание беше кръглата маса на тема „Идва ли времето на нов протекционизъм?“, на която присъстваха преподаватели от 11 висши училища в страната, представители на Министерството на икономиката, на Министерството на земеделието и храните, на БТПП, Стопанската камара, компании от външнотърговския сектор и експерти. 

Форумът беше открит от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, който подчерта, че темата за протекционизма продължава да е актуална и дискусионна от десетилетия. Той пое ангажимент да постави на вниманието на Министерството на икономиката и другите компетентни институции, определящи държавната политика в тази област, основните изводи, препоръки и предложения на кръглата маса.

Приветствие към участниците в кръглата маса отправи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. В своето експозе той подчерта, че за първите девет месеца на 2017 година износът на стоки от България е отбелязал ръст от 14% в сравнение със същия период на миналата година и възлиза на 19,6 млрд. евро, според данни от Евростат. По този показател се нареждаме в първата петица на страните от ЕС. Зам.- министър Борисов изтъкна, че международната търговия има съществен принос за икономическия растеж и създаването на работни места и поради това въпросите, свързани с търговската политика на ЕС, ще са приоритет за страната ни по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, започващо на 1 януари 2018 г.

Участието на експертите в кръглата маса, сред които бивши министри и зам.- министри, придаде освен академичен, и практически фокус на дискусията. Беше постигнат консенсус за това, че развитите страни разширяват протекционистичните мерки за защита на местния пазар, като по данни на Световната търговска организация в средата на настоящата година от действащи около 2000 нетарифни ограничения под формата на технически ограничения се планират от отделните държави нови 18 000, а такива под формата на фитосанитарни ограничения се планират от действащи 2300 нови 12000. Протекционизмът настъпва чрез все по-нови и специфични форми.

В тази ситуация се откроиха предизвикателствата пред външната търговия на България. Тук мненията се позиционираха от това да се въведат ограничения и да се защити местното производство до запазване на либерализма и отказ от протекционистични мерки.

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че в новата ситуация  България се нуждае от интелигентен протекционизъм, изразяващ се в активна политика  в областта на международната търговия, в разширяване на капацитета за формулиране на нови политики и защита на интересите на българската икономика.

ВУЗФ,  чрез своята Лаборатория за  научно-приложни изследвания, част от която е и Клубът на преподавателите по международна икономика, ще продължи да изследва политиките и практиките на другите страни, рисковете за България и  ще предоставя на бизнеса и институциите експертна помощ  за подкрепа на външната търговия. Предстоят срещи с бизнеса и институциите и предоставяне на препоръки за действия в тази посока.

Снимки от събитието може да видите ТУК, а всички презентации от кръглата маса може да намерите ТУК.

 
всички новини
Разработка от Калипърс