За ВУЗФ

13-та международна конференция на младите учени на тема "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ"

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
13-та международна конференция на младите учени на тема "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ"
13-та международна конференция на младите учени на тема \
13-та международна конференция на младите учени на тема \
05 Октомври 2017

Тринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ” ще се проведе на 17 ноември 2017 г. в УНСС, София.

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство с ВУЗФ и следните водещи национални и международни университети:
- Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;
- University of Split, Faculty of Economics – Croatia;
- Полтавский Университет экономики и Торговли – Украйна;
- Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;
- Lodz University of Technology – Poland;
- University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia.

Целта на международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за тринадесети пореден път, като публикуваните научни резултати от предходните дванадесет конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с техните преподаватели, а така също и с представители на бизнеса и полиси-мейкъри.

Подробна и актуална информация за конференцията се публикува на нейната интернет страница: http://young-scientists.unwe.bg/ 

 
всички новини
Разработка от Калипърс