За ВУЗФ

Практика в Алианц България Живот, Финасово-застрахователен съветник - офис "Европа"

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Практика в Алианц България Живот, Финасово-застрахователен съветник - офис "Европа"
Практика в Алианц България Живот, Финасово-застрахователен съветник - офис \
Практика в Алианц България Живот, Финасово-застрахователен съветник - офис \
04 Юли 2017

Алианц България Живот обявява свободна позиция за „Финасово-застрахователен съветник - офис "Европа"“ по проект „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти.

Информация за практическото обучение

- продажба на финансово-застрахователните продукти на компанията;

- консултиране и обслужване на клиенти, сключване на договори.

Условия на работа

- специализирано фирмено обучение;

- възможност за кариерно развитие;

- ненормиран работен ден с нарастващо възнаграждение.

Други условия

·            Допълнително възнаграждение, освен стипендията по проекта!

Задачи, които ще изпълнява студентът

- Реализиране на комуникация с клиенти на компанията

- Администриране на бизнес процеси

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

Практически умения за работа с клиенти

Очаквани резултати от практическото обучение

Реализиране на цяластен бизнес-цикъл с крайни клиенти

Изисквания към студентите

Необходими знания

- начални познания във финансовата сфера

Необходими умения

- отлични комуникативни умения;

- стремеж за професионално развитие и самостоятелност;

Необходими качества и други изисквания към студентите

- умения за работа в екип

Адрес на практиката

  • Област: София-град
  • Община: Столична
  • Населено място: гр. София
  • ул."Д.Груев" №42

Ментори

  • Влада Василева Илиева
  • Галина Добрева Неделчева

Повече информация относно участието и записването в студентска практика тук: http://www.vuzf.bg/?Template=%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8

 
всички новини
Разработка от Калипърс