За ВУЗФ

ВУЗФ отличи "Млад одитор 2017" за шеста поредна година

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ВУЗФ отличи "Млад одитор 2017" за шеста поредна година
ВУЗФ отличи \
ВУЗФ отличи \
16 Юни 2017

Конкурсът „Млад одитор“ се организира за шеста поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски  дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Целта на конкурса е да бъде популяризирана одиторската професия сред младите хора, както и да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.
Сред официалните гости на събитието, взели активно участие в церемонията по награждаване, бяха г-жа Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-жа Диана Йорданова, народен представител, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Горица Грънчарова – Кожарева, заместник председател на Сметната палата, г-жа Весела Караиванова, управител на НОИ, г-жа Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,  г-жа Карина Караиванова, председател на КФН,  г-н Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС, г-н  Огнян Тодоров, член на УС на Института на вътрешните одитори в България, г-жа Валентина Чикова, началник на политическия кабинет на Министерство на труда и социалната политика, г-жа Стефка Стоева, конституционен съдия, г-н Лъчезар Спасов, Изпълнителен директор ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

Тази година в конкурса се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред който Висшето училище по застраховане и финанси,СУ „Климент Охридски“, УНСС, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет – Варна,    Бургаски свободен, ПУ „Паисий Хилендарски“ и де.  . До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 70 участници. До третият етап, решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора.

Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2017“ спечели Ирена Иванова от Икономически университет- гр. Варна. Победителят получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса –„ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец и парична награда в размер на 2000 лева, учредена от одиторско дружество „ЕЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД. както и плакет и сертификат за участие. Наградата беше връчена от г-жа Менда Стоянова. г-жа Милена Христова – Управител на  „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД връчи чекът с паричната награда.

Второ място беше присъдено на Пресиян Василев, студент от Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Той също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда в размер на 1000 лева учредена от одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“както и плакет и сертификат за участие. Плакета и сертификатът за участие бяха връчени от г-жа Карина Караиванова, а г-жа Диана Рангелова връчи паричната награда на участника.

Трето място беше отредено за Радка Белчева от Икономически университет- гр. Варна. Студентката получава възможност за стаж за срок от 1 месец, парична награда в размер на 500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт – счетоводители, плакет и сертификат за участие. Наградата връчи г-н Велин Филипов.

Тази година, освен трите задължителни награди за победителите,  журито присъди 3 поощрителни награди предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса, в размер на 25%, 20% и 10% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език, учредени от ВУЗФ.
Първата специална награда връчи доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. 25% отстъпка от таксата за обучение бе връчена на Михаела Драганова от УНСС.
Втората поощрителна награда в размер от 20% отстъпка получи Хатидже Ниази от Икономически университет- гр. Варна. Наградата бе връчена от председателя на Сметната палата, г-н Цветан Цветков.
Третата награда беше изтеглена на томболен принцип, тя е в размер от 10% от таксата за цялото обучение в магистърска програма на ВУЗФ спечели Стела Назърова, студентка от ПУ „Паисий Хилендарски“
 
Повече информация можете да откриете на уеб страницата на конкурса: http://mladoditor.vuzf.bg/.

 
всички новини
Разработка от Калипърс