За ВУЗФ

Информационно събитие за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК)“ пред бенефициенти, представители на бизнеса и сред академични среди

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Информационно събитие за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК)“ пред бенефициенти, представители на бизнеса и сред академични среди
Информационно събитие за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК)“ пред бенефициенти, представители на бизнеса и сред академични среди
Информационно събитие за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК)“ пред бенефициенти, представители на бизнеса и сред академични среди
19 Април 2017
На 27 април 2017 г. (четвъртък) от 9:30 ч. в зала 501 във ВУЗФ ще се проведе информационен ден на Министерството на икономиката за представяне на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия".

Събитието ще бъде открито от министъра на икомномиката Теодор Седларски и доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Лектори ще бъдат Ивелина Пенева, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, доц. д-р Евгени Евгениев, зам.- ректор по европейски проекти и продължаващо обучение във ВУЗФ, както и представители от Фонд на фондовете и главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.

Управляващият орган на ОПИК ще представи основните приоритети по програмата, както и обхвата и резултатите от нейното изпълнение. Целта на събитието е да се насърчи участието на всички заинтересовани страни в процеса на изпълнение на програмата, както и възможността за пряк контакт между управляващия орган, бенефициентите, представителите на академичните среди и широката общественост за обсъждане на въпроси, свързани с изпълнението и напредъка й. 

Подробна програма на събитието може да видите ТУК. Регистрирайте се за участие на: http://ksfoundation.eu/oppic-event-27-04-2017/
 
всички новини
Разработка от Калипърс