За ВУЗФ

Студентска и докторантска научна конференция на тема „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Студентска и докторантска научна конференция на тема „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“
Студентска и докторантска научна конференция на тема „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“
Студентска и докторантска научна конференция на тема „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“
10 Април 2017

Уважаеми студенти и докторанти,

Висшето Училище по Застраховане и Финанси и Студентския съвет към ВУЗФ ви канят да участвате в студентската и докторантска научна конференция на тема:

„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

Конференцията е посветена на 15-годишнината на ВУЗФ и ще се проведе на 11 май 2017 г. в сградата на висшето училище. Одобрените след рецензиране доклади ще бъдат публикувани във VUZF Review.

 На конференцията от името на ректора на ВУЗФ ще се присъдят следните парични награди:

- една специална награда от 300 лв.;
- две първи награди по 200 лв.;
- две втори награди по 150 лв.;
- две трети награди по 100 лв.

Образецът на заявката за участие в конференцията, изискванията за оформянето на докладите и критериите за тяхното оценяване може да изтеглите от тук.

 
всички новини
Разработка от Калипърс