За ВУЗФ

Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Момчил Григоров

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Момчил Григоров
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Момчил Григоров
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторанта Момчил Григоров
08 Март 2019

На 7 март 2019 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.

Докторантът в самостоятелна форма на обучение Момчил Григоров защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“. Темата на дисертацията е „Финансово- икономически и социални промени в условията на глобализация”. Научен ръководител е проф. д-р Боян Дуранкев.

 Проф. дпн Сава Гроздев, зам.- ректор по научната дейност и докторантско обучение във ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Момчил Григоров в присъствието на членовете на научното жури: проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Пенчо Иванов, проф. д-р Николай Щерев и доц. д-р Надежда Димова.

 
всички новини
Разработка от Калипърс