За ВУЗФ

ИЗДАТЕЛСТВОТО НА ВУЗФ „СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ“ ОТБЕЛЯЗВА 15 ГОДИНИ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ИЗДАТЕЛСТВОТО НА ВУЗФ „СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ“ ОТБЕЛЯЗВА 15 ГОДИНИ
ИЗДАТЕЛСТВОТО НА ВУЗФ „СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ“ ОТБЕЛЯЗВА 15 ГОДИНИ
ИЗДАТЕЛСТВОТО НА ВУЗФ „СВ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ“ ОТБЕЛЯЗВА 15 ГОДИНИ
11 Февруари 2019
През 2019 г. издателството на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“ отбелязва своята 15-годишнина.

За този период са издадени повече от 100 заглавия в областите икономика, финанси, мениджмънт, маркетинг, екология, човешки ресурси и др. Книгите му се отличават със своето модерно съдържание и актуална обществена проблематика, предизвиквайки подчертан отзвук  не само сред академичната общност, но и сред по-широк кръг читатели – студенти, докторанти, представители на публичния сектор и на бизнеса, както и сред всички, които проявяват интерес към икономическата тематика.

Дейността на издателството е насочена към популяризиране на резултатите от научната работа във висшето училище, и по-специално на изследователската работа на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab.

Издателската дейност обхваща подготовката и отпечатването на следните издания: Годишник на ВУЗФ; монографии; учебници; електронно списание VUZF Review; учебни помагала; бюлетин „Дискусионен форум”; други печатни материали (сборници с доклади от научни конференции, кръгли маси, справочници и др.).

Някои от темите на издадените книги за първи път получиха гласност сред българската икономическа общност и предизвикаха изключителна оценка от публиката – теми като кръгова икономика, психология на финансовото поведение, иновативно управление на човешките ресурси, нови проучвания върху предприемачеството и др.

Авторският кръг на издателството обединява имената на едни от най-авторитетните представители както на научните, така и на бизнес средите. С безспорната  си академична стойност и прекрасното си полиграфическо оформление „Св. Григорий Богослов“ се нарежда сред емблематичните издателства, поддържащи високи научни и естетически стандарти – мястото му на книжните щандове през тези 15 години се оценява като подчертано стойностно.

Автор на идеята за създаването на издателството и основна заслуга за нейната реализация има доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Работата на издателството се подпомага от редакционна колегия, в чийто състав са включени едни от най-авторитетните имена в областта на бизнеса, финансите, мениджмънта, застраховането и осигуряването. От самото му създаване директор на издателството е Милка Рускова, редактор и публицист в елитни национални медии.

По повод на своята 15-годишнина, през 2019 година издателство „Св. Григорий Богослов“ е планирало редица публични събития и инициативи, първата от които ще бъде на 26 февруари, когато с изискан коктейл ще бъде отбелязан неговият празник.
 
всички новини
Разработка от Калипърс