За ВУЗФ

д-р Б. Иванчев: Повечето пари не водят до повече удоволствие и щастие

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
д-р Б. Иванчев: Повечето пари не водят до повече удоволствие и щастие
28 Декември 2011, Investor.bg

Класическите икономически изследвания разглеждат парите и техните функции предимно от техническа гледна точка.

Изследването "Парите като Табу и Postmoney*" на д-р Боян Иванчев приема, че функциите на парите като средство за размяна и за запазване на богатството са замръзнали в миналото, изолирани са от развитието на човешкото общество и вече не отразяват реалните взаимодействия между парите и човешките същества.

Тезата е застъпена в научна статия в отделна книжка от 30 страници, издадена през миналия месец от д-р Иванчев.

Многобройни изследвания в областта на сексологията, психологията и благополучието доказват, че количеството пари не води задължително до повече удоволствие и щастие. Митът за притежаването на пари и следователно щастие е повече от жив и е вид табу за неговите критици.

В същото време "въпросът за парите" продължава да бъде пренебрегван от науката за човека. Дори изследвания и открития, които категорично показват директното влияние на парите върху човешката психика и предизвиканите душевни разстройства, като синдромът "Болест на парите" (Money Sickness Syndrome), са недостатъчно популярни и познати.

Научната статия на д-р Иванчев се опитва да открие нов подход и логика, за да обясни ролята на парите и как те стават цел сами за себе си и се превърщат в Postmoney и вече не са само средство, което обслужва отношенията в пазарната икономика.

Разделянето между физическа и номинална стойност на парите и глобализацията на световната финансова система доведоха до дематериализиране на парите и използването на субститути като електронни разплащания, пластмасови пари, интернет и мобилни разплащания, а в последно време е-пари и виртуални пари.

Цялото това развитие е в съзвучие с промените в обществата, които губят човечността си и стават все по-консумеристки и стоковизирани, забравяйки истинските ценности "защото корен на всички злини е сребролюбието, на което предавайки се, някои се отстраниха от вярата и си навлякоха много мъки".

* Postmoney - виртуални пари - функции на парите - секс и пари - консумеризъм

Д-р Боян Хр. Иванчев е преподавател във ВУЗФ по специалността "Поведенчески финанси". Член е на СД и Инвестиционния комитет на частния инвестиционен фонд „Адванс Екуити” АД. Член е на Международната асоциация на политическите консултанти. Консултирал е множество преки чуждестранни инвестиции в страната.

Професионалният си опит започва през 1993 г. като брокер на фондовата борса. Има над петнадесет години опит като банков дилър и портфолио мениджър. В периода 2005-2009 г. е икономически съветник на заместник министър-председателя Ивайло Калфин.

Завършва средно образование в Чехословакия, а висше образование и докторска степен придобива в Warsaw School of Economics. Специализира в Harvard Kennedy Scholl of Government, Academy for Macroeconomic Research-Beijing, ENA-Paris и други. Бил е основен участник в инвестиционен форум R.I.S.E. Dayton-USA и на световния конгрес на IAPC Washington-USA. Публикува материали в областта на финансовите пазари, макроикономиката и бихейвиористичните финанси. Владее пет чужди езика. Семеен с едно дете

 

Разработка от Калипърс