За ВУЗФ

Две дипломи

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)  ви дава възможност да се дипломирате с една или две дипломи, в зависимост от програмата на обучение.

Всички студенти, успешно положили държавните си изпити, получават  диплома  от ВУЗФ.  При необходимост,  към дипломата може да бъде издадено и европейско дипломно приложение. Европейското приложение се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование. Целта му е да осигури достатъчни и независими данни, които да съдействат за подобряване на „прозрачността” и безпристрастното признаване на документите за образование и професионална квалификация.
Документът се издава в Дирекция  „Учебна дейност” на ВУЗФ.

ВУЗФ предоставя на своите студенти и уникалната възможност да се сдобият с образование, официално признато не само в Европа, но и в цял свят.
При успешно завършване на обучението си в степен "бакалавър" , студентите от Съвместната програма с  University of Sheffield получават две дипломи  ––  от ВУЗФ  и от University of Sheffield по специалностите ––  "Бизнес маркетинг"   (редовна форма на обучение), "Бизнес мениджмънт"  (редовна форма на обучение), "Бизнес счетоводство и финанси"  (редовна форма на обучение), "Бизнес информатика"  (редовна форма на обучение).


Висшето училище по застраховане и финанси предлага и съвместна  магистърска програма с University of Sheffield  . Съвместните програми, които ще предлагат двата унивeрситета, са магистратури по „Маркетинг, реклама и връзки с обществеността” и „ Бизнес мениджмънт и технологии”. Успешно завършилите студенти ще получат британска диплома, издадена директно от University of Sheffield, както и българска диплома от ВУЗФ.

Въз основа на партньорско споразумение, Висшето училище по застраховане и финанси и Saxion University of Applied Sciences предоставят възможността на студентите, които завършат успешно три години от бакалавърската степен на обучение във ВУЗФ по специалността "Финансов мениджмънт и маркетинг", да се прехвърлят и да завършат последната четвърта година в Saxion University of Applied Sciences. Това означава, че студентът ще получи диплома от един от най-престижните холандски университети за завършена бакалавърска степен по търговия, специалност "Маркетинг", заедно с  българската диплома от ВУЗФ.

Разработка от Калипърс